Terug naar Welkom

Bestuursleden

Bestuur: Woensdag en zaterdag bereikbaar in het Bivak  
     
Piet Albers   Voorzitter/tuincoördinator P.Albers02@chello.nl
     
     
Mevr.K.Banwarie   penningmeester /Ledenadministratie
     
Bettina van den Beld  secretaris bettinavandenbeld@gmail.com                                   
Loes Kompiers  secretaris loeskompieraffaire-e@hotmail.com
Rob van Thienen bestuurslid/ 2e penningmeester  

 

 

 

Paul v.d.Oord tuin/bouwcommissie- bereikbaar in het bivak – 
 Arie Scheen
Frits de Clerck
 Rodney Hedger
Piet Albers en Joke Albers in en verkoopcommissie – bereikbaar in het bivak
Ch.Valent  freescommissie – bereikbaar in het bivak
Fred Lazeron
Piere Debets Waterpompen-bereikbaar in het bivak
Fred v.d.WeghePiere  Waterpompen – bereikbaar in het bivak
Jan van Ewijk  Tuincoördinator
W.Gietman    redactie Oogstappel
 

 

Adres van Volkstuinvereniging Het Spanningsveld:
Verenigingsgebouw Het Bivak
Spanningsveld 2
1324 YY
Almere-Stad
Tel. nr. Bivak: 06-19856266

                                                                                                  

Volkstuinvereniging Het Spanningsveld opgericht op 31-03-1981 K.V.K. te Lelystad. nr. 60808

Postadres secretariaat/ledenadministratie:Scarlattistraat 20, 1323 AN Almere-Stad.

postadres financiële zaken: Trombonestraat 65, 1312 XB Almere-Stad.