Zaken die u onderling mag regelen

* Overname van opstal(len) en goederen.

* Wanneer de “nieuwe huurder” uw tuin mag bewerken

Zaken die de vereniging aangaat en u onderling niet mag regelen

* Tuinhuur over de resterende periode

* sleutel tuincomplex

* waarborgsom tuin

U heeft een tuin, wilt voorlopig stoppen met tuinieren, maar wel lid blijven

De procedure is dezelfde als die van: U zegt de huur van uw tuin en lidmaatschap op met dien verstande dat u op het formulier het vakje “beëindiging lidmaatschap” niet invult. Geeft u aan de coördinator wel even door, dat u wel lid wilt blijven. U blijft de Oogstappel ontvangen en blijft hierdoor van het wel en wee van de vereniging op de hoogte. Daar tegenover staat wel, dat u jaarlijks een rekening krijgt voor uw lidmaatschap. Ook als u lid blijft van de vereniging, dient u de sleutel van het complex in te leveren.Zodra de penningmeester de formulieren in bezit krijgt, zal deze voor financiële afwikkeling zorgdragen. Voor de volledigheid meld ik nog dat de tuindienst over de periode tot beëindiging wel verricht moet zijn. Bij de afwikkeling wordt hiermee rekening gehouden.

Uw penningmeester

Mevr. R Banwarie/M Schrijver