U wilt stoppen met tuinieren

U zegt de huur van uw tuin en lidmaatschap op:

U dient dit schriftelijk (gedateerd) te doen met vermelding van datum beëindiging en tuinnummer. U kunt dit ook doen door in het Bivak het formulier “Beëindiging lidmaatschap/tuinhuur” in te vullen en aan te geven dat het om beëindiging tuinhuur en uw lidmaatschap gaat. Ook vermeldt u om welk tuinnummer uw opzegging gaat en de ingangsdatum. Stopzetting van tuinhuur verplicht u tot inleveren van de sleutel van het complex. U kunt de sleutel behouden tot de datum van opzegging om uw tuin schoon op te leveren.

Op de datum van beëindigen of afdracht sleutel, wordt uw tuin geschouwd en vastgesteld of u een schone tuin hebt opgeleverd. U mag bij de schouwing aanwezig zijn. Heeft u een schone tuin opgeleverd en de sleutel van het complex afgegeven (u krijgt daarvan een ontvangstbewijs) dan krijgt u, afhankelijk van de datum opzegging, een deel van de tuinhuur terug. (voor 1 juli = ½ jaar tuinhuur. na 1 juli geen tuinhuur) en als u in het verleden een waarborgsom heeft betaald, uw waarborgsom terug. Zodra de penningmeester de gegevens heeft ontvangen, zal deze tot algehele afwikkeling overgaan. Voor de volledigheid meld ik nog, dat de tuindienst over de periode tot beëindiging wel verricht moet zijn. Bij de afwikkeling wordt hiermee rekening gehouden.

U heeft voor uw tuin die u wilt afstoten een andere belangstellende gevonden:

U dient de belangstellende voor te dragen om als nieuw lid van de vereniging en als nieuwe huurder (van uw tuin) te worden ingeschreven.Voor alle duidelijkheid wordt nogmaals vermeldt dat het bestuur zijn instemming met verlenen voor de overdracht van uw tuin aan de nieuwe huurder.

U gaat beiden naar het Bivak waar u het verzoek indient bij de coördinator tuinverhuur. Als er geen zwaarwegende reden zijn, zal in de praktijk geen bezwaar worden gemaakt.Het kan echter voorkomen dat het bestuur tijdelijk een ander verhuurbeleid heeft bepaald. U wordt daarvan dan door de coördinator op de hoogte gesteld. U als scheidend huurder vult het formulier “Beëindiging lidmaatschap/tuinhuur” in. De “nieuwe huurder” vult de formulieren “(voorlopig) lidmaatschap” en “aanvraag tuinhuur” in. De “nieuwe huurder” dient een geldig legitimatie en wenselijk een (post)bankpas te overleggen. Deze gegevens moeten verplicht op het lidmaatschapsformulier worden vermeld. Is de “nieuwe huurder” echter al een bestaand lid, dan hoeft deze uiteraard alleen het formulier “aanvraag tuinhuur” in te vullen. U levert uw sleutel(s) in en ontvangt hiervoor een ontvangstbevestiging. De nieuwe huurder ontvangt de sleutel(s) (maximaal 2) en tekent hiervoor een ontvangstbevestiging. De “nieuwe huurder” accepteert de tuin in de staat van overdracht en kan op geen enkele wijze verhaal halen bij de vereniging. Afhankelijk van datum opzegging, krijgt u een deel van de tuinhuur (voor 1 juli=½ jaar tuinhuur, na 1 juli geen tuinhuur) en als u in het verleden een waarborgsom heeft betaald, uw waarborgsom terug. Zodra de penningmeester de formulieren in bezit krijgt, zal deze voor financiële afwikkeling zorgdragen. Voor de volledigheid meld ik nog, dat de tuindienst over de periode tot beëindiging, wel verricht moet zijn. Bij de afwikkeling wordt hiermee rekening gehouden.