Tarieven

Tuinhuur per m2 * €   0.37
Contributie €   8.85
Waarborgsom per tuin € 50.00
Waarborgsom per sleutel € 15.00
Sleutelfonds (eerste aanschaf) €  5.00
Inschrijfkosten €  8.75
Boete bij verlies € 10.00

Boete per niet nagekomen tuindienst

€ 35.00
Aanmaningskosten € 10.00
In gebrekenstelling € 20.00

 

De kosten van in gebrekenstelling, worden U in rekening gebracht als Uw betaling, ondanks de herinnering en aanmaning, uitblijft. Ook dient U, als U denkt ten onrechte gemaand te zijn, contact op te nemen ,et de penningmeester om te kunnen vaststellen hoe het komt dat U een herinnering c.q. aanmaning heeft ontvangen.

Naast de kosten aanmaningskosten en in gebrekenstelling, wordt door onze gerechtsdeurwaarder ook incassokosten bij U in rekening gebracht. Het is dus van groot belang om:

a :Tijdig Uw verplichting aan Uw vereniging te voldoen

b: Tijdig contact op te nemen met Uw penningmeester.

Uw penningmeester:mevr.R.Banwarie