Mededelingen van Uw bestuur

Beste Tuinders,


U hebt het laatste blaadje via de post ontvangen. Vanaf nu gaat het allemaal per email. Er worden nog een aantal blaadjes gedrukt voor diegene die geen email hebben. Deze zijn beschikbaar via het Bivak.

Bij deze willen wij de fam. Koopman Balt heel hartelijk bedanken voor hun jarenlange inspanning om de blaadjes rond te brengen. Willem Gietman wordt bedankt voor zijn geweldige inzet om deze klus steeds te klaren, drukken, bundelen, stickers en afgeven aan de bezorgers.

De secretarissen hebben alle leden benaderd via de telefoon en email om alle gegevens te controleren en te veranderen. Mochten wij u niet benaderd hebben, dan kunt u altijd langskomen in het Bivak.

Als U uw auto op het terrein parkeert wilt u er dan rekening mee houden dat de bollen nu boven de grond komen die in de grasstroken zijn geplant. Sommigen bloeien reeds.

Met ingang van 1 januari heeft Arie Scheen het stokje van tuin en bouwcontrole overgenomen van Ger van Polen. Ger hartelijk dank voor je jarenlange inzet.

Deze winter zijn er weer diverse vreemde vogels e.d. op de tuinen waargenomen. Kleine wilde zwaan, zwermpje Halsparkieten, 1 haan en 2 hennen Fazanten, IJsvogeltje, Kramsvogel, Spechten en diverse andere vogels. Een Wezeltje en die was waarschijnlijk doodgebeten door een kat. Deze is opgezet door Jan Koningsveld.

De zaden en pootaardappels zijn in het Bivak af te halen.

We hebben afgelopen winter alle slechte weersomstandigheden gehad die er zijn. Storm, diverse ramen van kastjes gesneuveld en diverse bomen omgewaaid in de omliggende bossen. Dakbedekking die er afgewaaid is van enkele huisjes en zoveel regen, dat we beter eenden op de tuin kunnen houden dan kippen.

Bij de tuindienst coördinatoren is Guus Outerterp gestopt en heeft Richard Faas zijn stokje overgenomen. Guus bedankt voor je jarenlange inzet.

Vanaf 15 Maart is het Bivak ook weer op woensdagochtend geopend.

Wij gaan vanaf woensdag 29 Maart weer planten verkopen in het Bivak.

Bijgevoegd in de blaadjes vindt u een berekening van de tuinhuur. Mocht U er alsnog een giro erbij willen hebben, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Kamla Banwari.

Wist U dat wij best wel wat mensen kunnen gebruiken voor hand en span diensten?

Wilt u 30 cm. voor uw tuin schoonhouden van onkruid.

Niet op komen dagen van tuindiensten kost u € 35,-

Bent U verhinderd neem dan even contact op met Arnold van Willigenburg in het Bivak. U heeft 4 mogelijkheden per periode.

Vanaf heden worden er geen zedenboekjes meer geleverd. Alles gaat via internet bij dezelfde leveranciers. Verdere uitleg en instructies volgen later dit jaar.

Diverse leveranciers kunt u o.a. vinden op onze site onder Tips en Linken

 


Vogels