maart 2013 archive

U wilt stoppen met tuinieren

U zegt de huur van uw tuin en lidmaatschap op: U dient dit schriftelijk (gedateerd) te doen met vermelding van datum beëindiging en tuinnummer. U kunt dit ook doen door in het Bivak het formulier “Beëindiging lidmaatschap/tuinhuur” in te vullen en aan te geven dat het om beëindiging tuinhuur en uw lidmaatschap gaat. Ook vermeldt u om …

Continue reading

Van uw penningmeester

Beste mensen, Ditmaal en stukje in de Oogstappel over de te volgen procedure bij aanvang, beëindiging of overdracht van een tuin. Een enkele keer komt het voor dat de “oude” huurder een tuin overdraagt aan een “nieuwe”huurder en daarbij onderling een aantal zaken regelt. Ook zaken die de vereniging aangaat. Vaak krijg ik dan te …

Continue reading

Tarieven

Tuinhuur per m2 * €   0.37 Contributie €   8.85 Waarborgsom per tuin € 50.00 Waarborgsom per sleutel € 15.00 Sleutelfonds (eerste aanschaf) €  5.00 Inschrijfkosten €  8.75 Boete bij verlies € 10.00 Boete per niet nagekomen tuindienst € 35.00 Aanmaningskosten € 10.00 In gebrekenstelling € 20.00   De kosten van in gebrekenstelling, worden U in …

Continue reading

Hallo Tuincollega’s

Op het moment van schrijven hebben wij temperaturen boven de nullijn die eigenlijk onder de nullijn moeten zijn, dit is slecht voor de natuur. Alles begint al uit te lopen en dat is om deze tijd van het jaar zeer verraderlijk. Een beetje vorst van meer dan 5 graden en heel veel opkomend groen begeeft …

Continue reading

In Memoriam

In januari bereikte ons het bericht dat Joke Mesker op 64 jarige leeftijd is overleden. Wij wensen Harry, familie en vrienden heel veel sterkte toe. Joke zal altijd in onze herinnering blijven, zij heeft samen met Harry ons logo ontworpen en een mooie muurschildering gemaakt. Deze muurschildering hebben wij vorig jaar november voor de sloop …

Continue reading

Vanuit de redactie

Het aanblik als je het terrein komt oprijden zal voor menigeen veranderd zijn. De donkere kleuren van het “Oude Bivak” zijn vervangen door frisse andere kleuren. Als we zien wat onze vrijwilligers allemaal voor elkaar krijgen verdienen ze een grote pluim. Het kan niet koud genoeg zijn of de ( diehards) Bikkels zijn er. Het …

Continue reading