Beste Tuinders

Hallo allemaal,

Er wordt hard gewerkt in het bos, er worden paden aangelegd en er is aardig opgeruimd. Er zijn 3 bankjes neergezet op rustige punten, hier kunnen de mensen even relaxen. Dit wordt gedaan door het buurtcomité onder leiding van Jacob Lauw, Christa Jansen en Bettina v.d. Belt.
Er zijn een aantal tuinders die hieraan meehelpen o.a. Bettina v.d. Belt, Fam. v. Koningsveld, Fam. v.d. Bosch en Paul v.d.Oord en Guus Outerterp e.a.
Tevens worden alle omgewaaide bomen en slechte bomen omgehaald en versnipperd.
Wij zijn bezig om een paar grote zakken ( 10 kilo) narcissen en andere bloembollen te regelen om rondom het terrein, bos en de paardenweide neer te poten. Wij hopen dat dit lukt.
De wilg op het grote terrein wordt geknot door Jan en Sjerk, Bettina gaat hier een aantal takken vanaf halen en deze gebruiken voor stekmateriaal voor knotwilgen aan de rand van het bos.
Wij halen er ook een stuk of 10 dikke takken vanaf om deze te laten drogen en te gebruiken als stelen voor de Portugese hakken. Deze zijn voor ons meegenomen uit Portugal door de Fam.Almeida Amaral (hiervoor onze dank).
Naast het complex t.o. het Bivak komt voor het bos een strook van ongeveer 3 meter gras en daarnaast komt de houtwal, er worden paaltjes neergezet en daarachter mogen de takken en groen neergelegd worden. Alles wat er neergelegd wordt MOET in de lengte richting neergelegd worden. Wat betreft het groen mogen er geen nachtschades ( groen van aardappelen, tomaten en aubergines) neergelegd worden, en ook geen koolstronken dit i.v.m. Phytopthera en knolvoet. Gooit u dit er op en u wordt betrapt dan volgt er een waarschuwing, volgende keer wordt de tuin opgezegd.
Binnenkort gaat het seizoen weer beginnen, wij hopen dat er ook dit jaar weer goede resultaten worden behaald.

 

Door de afgelopen storm is er nogal wat schade ontstaan op een aantal tuinen en de kas bij het Bivak. Hier zijn een stuk of 14 raampjes gesneuveld.

De C.V. in het Bivak was er mee gestopt, pomp en wisselaar waren defect, er zijn nieuwe onderdelen gekocht en deze zijn vervangen door Fred Lazeron.

Bedankt Fred

wij kunnen best nog een paar handige Harry’s gebruiken. het mogen ook Gerrit, Klaas, Diana of Jan of anders heten.

Groet Piet

P.SDe Ijsheiligen in 2018 zijn van 11 t/m 15 mei, dus vorst gevoelige plantjes blijven tot die datum binnen.